Τα ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ που δέχονται αιτήσεις από τους δικαιούχους το μήνα Σεπτέμβριο και έπειτα είναι τα παρακάτω:

 

E-λιανικό (Β’ κύκλος)

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ύψος Επιδότησης: έως 5.000€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29/09/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις

Η δράση αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Ύψος Επιδότησης: έως 400.000€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29/09/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Επιχορήγηση Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

Παροχή κεφαλαίου κίνησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις Γυμναστηρίων & Παιδότοπων με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών δαπανών τους για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Ύψος Επιδότησης: έως 18.000€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”.

Ύψος Επιδότησης: από 5.000€ έως και 100.000€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ