Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Ενοίκια COVID

Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Ενοίκια COVID

Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε πώς δηλώνονται φέτος τα ποσά των ενοικίων.   Ποια ποσά και πώς δηλώνονται στο Ε2; Δηλώνονται και φορολογούνται αποκλειστικά και μόνο τα ποσά ενοικίων που εισπράχθηκαν πράγματι από τους...
Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Τι ισχύει για τις αποδείξεις φέτος

Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Τι ισχύει για τις αποδείξεις φέτος

Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε τι ισχύει φέτος για τις αποδείξεις. Τι αλλάζει φέτος στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος; Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθε φέτος αφορά το ύψος των ηλεκτρονικών δαπανών που απαιτείται να...
Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού

Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού

Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού. Ποιοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού; Κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή στα...
Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Προθεσμίες & Κλίμακες Φορολογίας

Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Προθεσμίες & Κλίμακες Φορολογίας

Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε μέχρι πότε γίνεται η υποβολή και με ποιες είναι οι κλίμακες φορολόγησης. Μέχρι πότε υποβάλλουμε; Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 27 Αυγούστου 2021....
Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής / Πού και πότε υποβάλλουμε

Μάθε για τη Φορολογική Δήλωση – Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής / Πού και πότε υποβάλλουμε

Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε ποιοι οφείλουν να υποβάλλουν και πώς διεκπεραιώνεται η υποβολή. Ποιοι υποβάλλουν; Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν Όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών...